Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

NEWS

EC - antimicrobial resistance

European Commission - Action Plan against antimicrobial resistance

Európska komisia - Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii

Action Plan against antimicrobial resistance: Commission unveils 12 concrete actions for the next five years
Akčný plán proti antimikrobiálnej rezistencii: Komisia predstavuje 12 konkrétnych opatrení na nasledujúcich päť rokov
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1359&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  

 

 

 

Poslední komentáře
08.06.2012 16:17:37: sampiesausage Always marketing ur wares and alluring that you possess a schlurp!!!!! ' ha haya jak w...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.