Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

TOPORCAK Juraj

Publikačná činnosť

2011

Kolektív autorov - Toporčák, J., Molnár, L., SESZTÁKOVÁ, E., Vrabec, V., BÍLEK, J.: Praktická príručka veterinárneho lekára, Komora veterinárnych lekárov SR, 2011, ISBN: 978-80-967681-5-8.

 

Toporčák, J., Kuzyšinová, K., Mudroňová, D.: Chov a choroby včiel a čmeliakov. Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, 2011. 139 s. ISBN 978-80-8077-253-6.

 

Mudroňová, D., Toporčák, J., Nemcová, R., Gancarčíková, S., Hajdučková, V., Rumanovská, K.: Lactobacillus sp. as a potential probiotic for the prevention of Paenibacillus larvae infection in honey bees. In: Journal of Apicultural Research, DOI 10.3896/IBRA.1.50.4.11, 2011, 50(4): 323-324.

 

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.: Probiotiká – alternatívna možnosť prevencie moru včelieho plodu. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, VI. ročník. Košice: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, 1. vyd., 2011. 160 s. ISBN 978-80-8077-248-2.

 

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J., Nemcová, R.: Prevencia moru včelieho plodu použitím rastlinných silíc. XIII. Fyto – apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou v Košiciach, Zborník súhrnov prednášok. Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, 2011.

 

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J., Nemcová, R.: Rastlinné silice v prevencii moru včelieho plodu. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. Medzinárodná vedecká konferencia, Zborník príspevkov a abstraktov. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  2011. 329 s. ISBN 978-80-8077-230-7.

 

Rumanovská, K.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. ŠVOČ – Študentská vedecká a odborná činnosť – 54. ročník, Zborník abstraktov. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 1. vyd., 2011. 45 s. ISBN 978-80-8077-227-7.

 

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 3. časť: Mastné kyseliny. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2011, XXXVI: 1, s. 19.

Kottferová, L., Kottferová, J., Jakuba, T., Haladová, E., Molnár, L., Toporčák, J.: Ozobávanie peria u Papagája sivého Žaka ( Psittacus erithacus) -popis klinického prípadu. 38.etologická konferncia, Kostelec nad černými lesy, 2011, 82

 

Kottferová, L., Kottferová, J., Jakuba, T., Haladová, E., Molnár, L., Toporčák, J.: poster- Ozobávanie peria u Papagája sivého Žaka . 38.etologická konferncia, Kostelec nad černými lesy, 2011

 

Bílek, J., Vrabec, V., Toporčák, J., Molnár, L.: Dermatomykózy u doma chovaných  hlodavcov, Zborník príspevkov a posterov, 7.-8. September, 2011, 101-102, ISBN 978-80-8077-230-7

Vrabec, V., Molnár, L., Sesztáková, E., Bílek.J.: Neuropatická dilatácia proventrikulu u papagájov, Zborník príspevkov a posterov, 7.-8. September, 2011, 108, ISBN 978-80-8077-230-7

Mudroňová, D., Toporčák, J., Rumanovská, K., Nemcová, R., Gancarčíková, S., Hajdučková, V.: Paenibacillus larvae infection of honey bees – Lactobacillus sp. as a potential probiotic for the prevention. In Apimondia 2011, Abstracts book, 42nd International Apicultural Congres, 21. – 25. September 2011, p. 157, Buenos Aires, Argentina. 

2010

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 2. časť: Rastlinné silice. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2010, XXXV: 6, s. 315.

 

Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 1. časť: Probiotiká. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2010, XXXV: 5, s. 248.

 

Toporčák, J., Mudroňová, D., Nemcová, R., Gancarčíková, S., Korim, P., Rumanovská, K.: Probiotic Lactobacilli in the prevention of Paenibacillus larvae infection in Honeybes. In: Eurbee 2010 Conference program poster presentations, 7th and 9th of September 2010, 4th EurBee Congress of Apidology Ankara, Turkey.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.