Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

REPTILES

Plazy sú pôvodom suchozemské štvornohé živočíchy a spolu s vtákmi a cicavcami patria k vyšším stavovcom. Sú to živočíchy s premenlivou termoreguláciou (poikilotermné). Dýchajú pľúcami. Srdce majú rozdelené na pravú a ľavú polovicu a malý a veľký krvný obeh. Počas ich embryonálneho vývoja vznikajú plodové obaly, takže patria medzi Amniota. Kožu majú takmer bez žliaz, pokrytú rohovinovými šupinami, alebo štítkami.

Plazy sú rozšírené po celom svete s výnimkou studených oblastí Antarktídy a Arktídy. Ich predkovia opustili vodné prostredie, ale niektoré korytnačky, hady, varany a agamy sa vrátili do vody aj keď dýchanie pľúcami sa zachovalo.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.