Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

ZOO animals

LJUBLJANA

Ljubljana.JPG

Aj v novom tisícročí kráča ľudstvo rýchlymi krokmi dopredu. Rozvoj civilizácie napreduje, avšak s následkami na prírode, ktoré sú väčšinou nezvratné. Naša civilizácia spotrebuje stále viac energie pre svoje bytie a to všetko na úkor fauny a flóry modrej planéty, jedinej ktorú máme. Preto je ochrana, zachovanie života na Zemi prvoradým cieľom súčasnosti a budúcnosti.

Významnou mierou k záchrane prírody prispieva viac ako 1000 zoologických záhrad celého sveta, ktoré sa podieľajú na spomaľovaní, prípadne i zastavení procesu straty biodiversity (rôznorodosti, pestrosti foriem života), svojimi ochranárskymi aktivitami, záchranou a znovu navrátením ohrozených druhov zvierat, vedeckou prácou a vzdelávaním. Ešte aj dnes sa stretávame s otázkou, či chov exotických zvierat v zajatí nie je trápením v obmedzenom priestore a že zvieratá majú žiť len vo voľnej prírode. Avšak život zvierat na slobode nie je idylický. Hlavnou motiváciou zvieracej aktivity je hlad, smäd a hľadanie partnera. Tieto ich aktivity sa prejavujú len vo vnútri určitého územia, teritória, ktoré musí živočícha uživiť a poskytnúť mu pocit bezpečia. Tieto územia si zvieratá označujú a hrdo bránia pred inými jedincami rovnakého druhu. Teritóriá rôznych druhov sa prelínajú tak, že si väčšinou vzájomne nekonkurujú. Ale z teritória môže zviera vyhnať dravec alebo silnejší konkurent. Z toho vyplýva, že i v prírode živočích žije v obmedzenom priestore a kým nemusí, neopúšťa ho. V zajatí sa teritóriom stáva priestor výbehu, ktorý si zviera označí, má v ňom dostatok vody, krmiva a aj partnera. Svoj čas trávi v podstate rovnako ako vo voľnej prírode.

Človek ak chová zviera v zajatí, berie na seba veľkú zodpovednosť. Musí mu poskytnúť optimálnu mikroklímu, kvalitné krmivo, liečebnú a preventívnu starostlivosť, atď. Musí to ale vedieť!

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.