Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Vývoj 1

V ý v o j   v č e l y

 

Matka kladie vajíčka do prázdnych a čistých buniek plodového plástu tak, že vajíčko pritisne a prilepí na dno bunky.

Vajíčko má tvar tyčinky so zaoblenými koncami, ktorej dĺžka sa pohybuje od 1,34 do 1,84 mm a šírka od 0,30 do 0,39 mm. Jeho hmotnosť sa pohybuje od 0,11 do 0,15 mg. Veľkosť vajíčka je osobitnou vlastnosťou jednotlivých včelstiev. Závisí však aj od vnútorných pomerov včelstva a od vonkajších vývojových činiteľov. Matka kladie väčšie vajíčka v čase obmedzeného kladenia a vtedy, keď je vo včelstve dostatok kŕmičiek, ktoré jej poskytujú potravu. V jadre vajíčka sa pred oplodnením nachádza 16 chromozómov. Po oplodnení vajíčka, teda po splynutí jeho jadra s jadrom spermie, pribudne z jadra samčej pohlavnej bunky ďalších 16 chromozómov, takže oplodnené vajíčko má 32 chromozómov.

Vo vajíčku, ktoré matka položila do bunky, sa začne vyvíjať zárodok – embryo. Zárodok včely (matky, robotnice i trúda) sa pri priaznivej teplote, tzn. pri 34–36 oC vyvíja približne 3 dni (70–76 hodín). Ak je teplota nižšia, vývoj sa predlžuje. Pri teplote pod 26 oC sa vývoj embrya zastaví. V priebehu vývoja sa zárodok rozčleňuje na 21 článkov. V ďalšom vývoji sa počet článkov zárodku zmenšuje, pretože z prvých šiestich článkov sa vytvára hlava a posledné dva články sa úplne redukujú.

Po dokončení embryonálneho vývoja sa na povrch vajíčka vylúči kvapôčka tekutiny, ktorá navlhčuje a rozpúšťa vaječnú blanku (chorion). Rovný hladký povrch vajíčka nadobudne článkovaný profil larvy.

Telo larvy tvorí hlava a 13 článkov. Pokožka je jemne chitinizovaná a má bielu perleťovolesklú farbu. Hneď po vyliahnutí je larva trochu väčšia než embryo, z ktorého sa vyvinula. Larva je dlhá približne 1,5–2,0 mm a hrubá 0,4 mm. Larva je v bunke stočená tak, že jej brušná časť sa nachádza na vnútornej strane oblúčika. Postupne, ako  larva dorastá,  vzpriamuje sa a  v čase, keď ju včely  zaviečkujú je už v bunke celkom vzpriamená. Obdobie vývoja stočenej larvy, počas ktorého ju včely výdatne kŕmia, tzn. obdobie od vyvinutia larvy z embrya až do zaviečkovania, trvá u včelej robotnice 6 dní, u matky 5 dní a u trúda 7 dní.

Počas rýchleho rastu sa larva 4 razy zvlieka, a to tak, že po vytvorení novej, priestrannejšej pokožky sa stará pokožka oddelí od materských buniek pokožky, roztrhne  sa a  larva z  nej vylezie. Zvliekanie  sa lariev ovplyvňuje sekrét  endokrinnej predohrudnej žľazy – hormón ekdyson. Po štvrtom zvliekaní možno už na tele larvy rozoznať hlavu, hrudnú a bruškovú časť. Larva prestáva prijímať potravu a prvý raz sa vykaluje. Súčasne začnú včely larvu viečkovať pôrovitým voskovým viečkom. Po zaviečkovaní sa larva zapriada do zámotku, ktorý si vytvorí zo sekrétu snovacej žľazy. Zámotok obklopuje zo všetkých strán plod, ktorý sa v tomto štádiu nazýva predkukla (praepupa). Jednotlivé časti tela predkukly začínajú nadobúdať podobné tvary ako majú dospelé včely. Premenu – metamorfózu možno pozorovať na vonkajších orgánoch, a to pri členení tela na hlavu, hruď a bruško a na vytvárajúcich sa zložených očiach, nohách, krídlach   a ústnych príveskoch. Na konci tohto obdobia, ktoré trvá u robotnice 2 dni, u matky 1 deň a u trúda 3 dni, zvlieka predkukla piaty raz pokožku a mení sa na kuklu. Štádium kukly (pupa) trvá u matky 5 dní a u robotnice a u trúda 8 dní. V tomto čase je kukla celkom nehybná a je vystretá v bunke hlavou smerom k jej otvoru. V štádiu kukly nastáva  premena  vnútorných  orgánov   tela.  Súčasne  sa dokončuje  vývoj  vonkajších chitinizovaných častí tela. Deň pred vyliahnutím včely sa kukla zvlieka šiesty raz. Dospelá včela (imago) po prehryznutí viečka vylieza z bunky.

Celkový vývoj matky trvá 16 dní, robotnice 21 dní a trúda 24 dní.

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.