Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Birds

Chov vtákov

Zoologický systém

Kmeň: - chordáty - Chordata

podkmeň: stavovce -Vertebrata 

trieda: vtáky -Aves  

nadrad: bežce – Palaeognathae

nadrad: letce – Neognathae; Carinatae

Výživa  vtákov

Vtáky podľa druhu prijímanej potravy rozdeľujeme na rastlinožravé, mäsožravé a všežravé. Sú druhy, ktoré prijímajú rastlinnú aj živočíšnu potravu a niekedy nie je možné stanoviť hranicu  medzi jednotlivými skupinami. V zoologických záhradách a iných chovných zariadeniach sa vtákom podáva celý rad rôznych druhov krmív. Kvalitná výživa si vyžaduje dôkladné poznanie krmív. Pre správnu voľbu náhradnej potravy v zajatí je nutné vychádzať z vedomostí o prirodzenej potrave vtákov.

Zásady techniky kŕmenia a napájania

Dôležité pri kŕmení vtákov je nie len zloženie kŕmnej dávky, ale aj správna technika kŕmenia a napájania jednotlivých druhov.

Zásady sú nasledovné :

  1. Dodržiavanie stanovenej doby kŕmenia.
  2. Dodržiavanie rovnomerných intervalov medzi jednotlivými kŕmeniami.
  3. Dodržiavanie poradia jednotlivých krmív kŕmnej dávky.
  4. Prispôsobiť krmivo zvláštnym nárokom (mláďatá, staré vtáky, choré, hniezdiace, transport a odchytené z voľnej prírody).
  5. Postupný prechod na iné kŕmne dávky.
  6. Pravidelné čistenie kŕmidiel, napájačiek a náradia.
  7. Pravidelná kontrola kŕmenia (úprava kŕmnej dávky i jej zloženia podľa aktuálnych potrieb).
  8. Pravidelné a dostatočné napájanie čerstvou, čistou a nezávadnou vodou. Voda na napájanie by nemala byť príliš studená a naopak, v letných horúčavách, prehriata. Voda by sa mala viackrát denne vymieňať. Nutná je i výmena vody z dôvodu znečistenia trusom, krmivom alebo kúpeľom.

Kŕmenie vtákov so zvláštnymi nárokmi

Kŕmenie mláďat

Prvé dva dni po vyliahnutí sa mláďatá vyživujú z vlastného žĺtka. Mláďatá delíme na kŕmivé, ktoré rodičia musia kŕmiť a nekŕmivé, ktoré sa hneď po vyliahnutí kŕmia samé. Rodičom kŕmivých mláďat zabezpečíme v krmive dostatok bielkovín hlavne živočíšneho pôvodu (vajce, varené mäso, hmyz, tvaroh a zelené krmivo). Kŕmna dávka musí obsahovať minerálne látky a vyššiu hladinu vitamínov.

Nekŕmivé a osamostatňujúce sa kŕmivé mláďatá lepšie prijímajú mäkkú potravu. Krmivo pre mláďatá musí byť vysoko stráviteľné a v pomere k telesnej hmotnosti vo väčšom množstve ako u dospelých vtákov.

Kŕmenie v období rozmnožovania

Kŕmna dávka sa pred a počas znášky zvyšuje kvalitatívne aj kvantitatívne. Zvyšuje sa aj frekvencia kŕmenia. Všeobecne sa v kŕmnej dávke zvyšuje obsah živočíšnych bielkovín, minerálnych látok a vitamínov čím sa zvyšuje pud rozmnožovania.

Kŕmenie chorých vtákov

Pri kŕmení chorých vtákov sa riadime pokynmi veterinárneho lekára. Všeobecne platí, že krmivo musí byť kvalitné a napájame napr. čajom, odvarmi, niekedy spolu s liečivom.

Kŕmenie pri preprave

Zloženie kŕmnej dávky pri preprave príliš nemeníme, len znížime jej množstvo. Určujúci je druh prepravovaného vtáka a doba prepravy. Cestu ľahšie znášajú väčšie bylinožravé druhy a aj zabezpečenie krmivom je jednoduchšie. Zložitejšie je to s mäsožravými a hmyzožravými druhmi, ktoré počas cesty nie je možné kŕmiť. Na napájanie, ak je možné, používame čaje, ako napríklad harmančekový. Najlepšie je zabezpečiť doprovod vlastnými ošetrovateľmi zo ZOO. 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.