Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obojživelníky 3

Rad: Žaby – Anura

Žaby sú bezchvosté obojživelníky, rozšírené sú po celom svete okrem polárnych oblastí sveta. Najväčší rozvoj dosiahli v rovníkovom pásme. Len málo druhov žije len vo vode. Väčšina žije na lúkách, poliach, lesoch, v okolí vôd a na stromoch. Vyhľadávajú rôzne úkryty. Pre svoj život potrebujú vlhko. Prezimujú v bahne, alebo v zemi, pod kameňmi, kôrou stromov. Rozmnožujú sa vo vode. Vo voľnej prírode sa živia hmyzom, červami, slimákmi, rybami, jaštericami, mlokmi, malými hadmi, cicavcami a vtákmi. Prijímajú len živú korisť a požierajú aj mláďatá vlastného druhu.

 

Čeľaď: Kunkovité – Discoglossidae

Najčastejšie chované druhy sú kunka východná (Bombina orientalis), ropuška starostlivá (Alytes obstetricans) a terčojazyčnica pestrá (Discoglossus pictus).

Nároky na chov

Kunka východná žije v Číne a v Kórei. Chováme ju v akvateráriu s rozmermi 30 x 25 x 25 cm. Časť súše pokryjeme jemným pieskom a machom. Do vodnej nádržky dáme vodné rastliny napr. Elodae, MyriophyllumCeratopteris. Teplota v akvateráriu by mala byť od 22 – 25 oC. Tieto žaby nechováme spolu vo väčšom počte, lebo vylučujú jedovatý sekrét. Veľmi často im vymieňame vodu a substrát. Kŕmime ich svrčkami, sarančatami, múčnymi červami dážďovkami atď. Kunky zimujú v zemi – rašeline, pri teplote 3 – 8 oC.

Ropuška starostlivá  je malá žabka. Dorastá najviac do 5 cm. Je rozšírená v Európe. Chováme ju v nízkom teráriu s hlinou a pieskom. Vytvárame úkryty. Rada sa zahrabáva do zeme, aktívna je za súmraku a v noci. Zimuje zahrabaná. V teráriu udržiavame izbovú teplotu. Kŕmime ju vodným hmyzom.

Rozmnožovanie

Kunky sa rozmnožujú vo vode, v jarných mesiacoch, preto ich umiestňujeme do 10 cm hlbokej nádrže, v ktorej kladie samička asi 100 vajíčok. Tie premiestňujeme do akvária a o 3 – 8 dní sa vyliahnu žubrienky. Kŕmime ich vaječným žĺtkom, vareným špenátom, sušenou žihľavou. Po metamorfóze ich kŕmime malými svrčkami a drozofilami. Pohlavnú dospelosť dosahujú v druhom roku života.

Ropušky sa pária na súši. Pária sa 3 – 4 krát za rok, okrem zimného obdobia. Počas párenia samček sedí na samičke a vyťahuje z nej šnúru s približne 8O vajíčkami, ktoré vzápätí oplodňuje a omotáva si ich okolo zadných nôh. O vajíčka sa stará a v čase liahnutia sa premiestňuje do vody, kde sa po 30 – 35 dňoch liahnu žubrienky, ktoré prezimujú a metamorfóza prebehne až v nasledujúcom roku na jar.

 

Čeľaď: Pipovité - Pipidae

Najčastejšie chovanou z tejto čeľade je pipa americká (Pipa pipa) a pipa brazílska (Pipa carvalhoi), pazúrnatka vodná (Xenopus laevis). Pipovité pochádzajú z Afriky a Južnej Ameriky. Dorastajú do 4,5 – 12 cm. Niektoré druhy majú na zadných nôžkach pazúriky, preto sa označujú aj ako pazúrnatky. Žijú vo vode. Zaujímavé sú tým, že samčeky niektorých druhov vtlačia do kože samičkám vajíčka po oplodnení.

Nároky na chov

Pazúrnatku vodnú chováme v akváriu s objemom asi 40 l na jeden pár. Dno akvária ponechávame holé, len do nádrže umiestnime plávajúce rastliny napr. ElodeaEgeria. Teplota vody je 20 – 24 oC, pokiaľ žaby chováme vo vonkajšom  jazierku teplota by nemala byť nižšia ako 13 oC. Pazúrnatku kŕmime dážďovkami, hmyzom, rybami, hovädzím mäsom. Tento druh kvôli žravosti nechováme spoločne s ďalšími menšími obojživelníkmi.

Pipa brazílska obľubuje tiché teplé vody s bohatou vodnou flórou. Zdržuje sa vo vode, ale niekedy počas silných dažďov vylieza na súš. Tento druh chováme v akváriách s objemom 70 – 100 l  a teplota vody je 20 – 26 oC. Vytvárame úkryty a umiestňuje do vody plávajúce vodné rastliny. Pipu brazílsku kŕmime nítenkami, dážďovkami, perloočkami, rybkami, hovädzím mäsom rybím mäsom atď.

Pipa americká chováme v 100 l akváriu pri teplote 20 – 27 oC. Hĺbka vody by mala byť vyššia ako 40 cm. Vodu v akváriu pravidelne vymieňame a filtrujeme. Dno akvária ja pokryté tmavým štrkom na ktorom sú umiestnené korene. Pipa je aktívna za súmraku a v noci. Kŕmime ju rybkami, hovädzím srdcom a pečeňou, pomocou pinzety.

Rozmnožovanie

Pazúrnatky sa rozmnožujú pri nižšej teplote, približne pri 15 oC. Počas trenia sa teplota vody postupne zvyšuje. Trenie trvá približne jeden deň. Samička kladie okolo 200 vajíčok do vodných rastlín. Rodičov po znáške oddeľujeme. Za 48 – 72 hodín sa liahnu larvy, ktoré sa začnú kŕmiť na siedmi deň. Metamorfóza trvá u pazúrnatiek asi 40 dní a pipa sa metamorfuje za 60 – 75 dní.

 

Čeľaď: Hrabavkovité - Pelobatidae

Najčastejšie sa chovajú hrabavka rohatá (Megophrys nasuta) a hrabavka sýrska (Pelobates syriacus).

Nároky na chov a rozmnožovanie

Táto čeľaď sa veľmi nehodí na expozičné účely, pretože tieto žaby sa zahrabávajú do piesku, alebo bahna, až 1 m hlboko. Rozmnožujú sa na jar vo vode. Samička kladie vajíčka v šnúrach, ktoré obtáča okolo vodných rastlín.

 

Čeľaď: Skokanovité - Ranidae

Táto čeľaď je rozšírená takmer po celom svete, okrem Madagaskaru, Austrálie, Nového Zélandu, Antarktídy a Grónska. Je to veľmi početná čeľaď a aj veľkosť žiab sa pohybuje od 1,5 – 35 cm. Najčastejšie sa v ZOO chová rod Rana.

Nároky na chov

Skokany sa chovajú vo veľkých akvateráriách s množstvom rastlín. Vhodné pre chov sú aj vonkajšie voliéry s jazierkami. Teplota pri ktorej sa chovajú je okolo 20 oC a u tropických druhov 24 oC. Skokany sú plaché a pri vyrušení skáču do vody, skokan hrabavý sa zase rád zahrabáva do zeme. Skokany sú žravé žaby, preto nieje problém s ich kŕmením. Podávame im hmyz, dážďovky, slimáky, stonožky, malé myši, pavúky, muchy. Veľké druhy skonzumujú aj mláďatá hlodavcov.

Rozmnožovanie

Rozmnožovanie prebieha vo vode. Samička kladie veľké množstvo (500 – 20 000) vajíčok v určitých zhlukoch. Rozmnožovanie nie je problematické.

 

Čeľaď: Lietavkovité - Rhacophoridae

Lietavkovité sú rozšírené v Ázii, Indonézii, Japonsku a v Afrike. Vyznačujú sa dlhými končatinami. Prsty majú zakončené diskovitými prísavkami, medzi prstami majú jemnú blanu, ktorá im slúži na kĺzavý let medzi konármi stromov až do vzdialenosti 10 m. V ZOO sa chovajú druhy Rhacophorus, Kassina, Hyperolius.

Nároky na chov

Lietavky chováme v pralesnom teráriu s vetvami a rastlinami ako napr. Dieffenbachia, PhilodendronScindapsus. Do terária umiestňujeme vodnú nádrž. Súš je pokrytá rašelinou, lesnou zeminou a machom. Vhodná teplota na chov je V rozpätí 22 – 28 oC.

Rozmnožovanie

Na rozmnožovanie lietavkám postačuje aj menšia vodná plocha. Samčeky sú menší ako samičky. Tie kladú vajíčka na brehy, alebo v penových hniezdach nad vodou. Vyliahnuté žubrienky padajú rovno do vody. Mláďatká odchovávame v menších nádržiach pri teplote 20 – 24 oC. Do kŕmnej dávky zaraďujeme bezstavovce, žubrienkam podávame aj rastlinnú potravu (oparený špenát, šalát).

 

Čeľaď: Drevolezovité - Dendrobatidae

Žaby tejto čeľade pochádzajú z tropických dažďových pralesov Južnej a Strednej Ameriky. Sú to malé žaby , dorastajú len do 1,0 - 3,5 cm. Ich názov bol odvodený od toho, že vyliezajú na stromy, rastliny a kríky. Sú nádherne sfarbené a sú jedovaté. V posledných rokoch sú veľmi vyhľadávané. Najčastejšie sa chovajú drevolez zlatý, drevolez modrý.

Nároky na chov

Drevolezy chováme vo vyhrievanom tropickom vlhkom teráriu, s malou vodnou plochou. Do terária aranžujeme rastliny, papradie, na zem dávame mach, suché dubové listy alebo drvené kokosové vlákna, a ako úkryty im poslúžia polovičky škrupín kokosových orechov. V teráriu udržiavame vysokú vlhkosť (90 %) a teplotu od 22 – 30 oC. Ako potravu podávame malý hmyz s prídavkom vitamínov a vápnika.

Rozmnožovanie

Drevolezy sa rozmnožujú pri intenzívnom rosení v máji až októbri. Samička kladie len 3 – 7 vajíčok na zem, do úkrytu. Spoločne so samčekom ich potom ochraňujú. Po znáške vajíčka prenesieme do Petriho misky s 3 – 4 mm vody. Tak aby vajíčka neboli pod vodou. Zabezpečíme vysokú vlhkosť vzduchu a teplotu 24 – 26 oC. Za 12 – 20 dní sa vyliahnu žubrienky. Tie premiestňujeme do nádrže s 3 – 4 cm hlbokou vodou, o veľkosti 20 x 20 cm. Úmerne s rastom mláďat zväčšujeme akvárium. Metamorfóza trvá približne tri mesiace. Malé žabky merajú len 16 mm a ešte nemajú kresbu dospelých žiab. Tá sa vytvorí o 3 – 4 mesiace. Mláďatá kŕmime drozofilmi. Pohlavne dospelé sú drevolezy v jednom roku života.

 

Čeľaď: Parosničkovité - Microhylidae

Parosničky sú rozšírené v juhovýchodnej Ázii, Číne, Indonézii, Afrike, Madagaskare, na juhu Severnej Ameriky, v tropickej Južnej Amerike, Austrálii. Tieto žaby dorastajú do veľkosti od 1 – 8 cm. Zadné končatiny majú krátke a niektoré druhy na koncoch prstou majú disky. Parosničky žijú na zemi, rady sa zahrabávajú alebo žijú na stromoch. Najčastejšie chovaným zástupcom čeľade je parosnička indická (Kaloula pulchra).

Nároky na chov

Žabky z tejto čeľade chováme v stredne veľkých akvateráriách  s malou vodnou plochou. Na pokrytie súše používame rašelinu a lesnú listovku o hĺbke asi 20 cm. Teplota by mala byť 24 – 30 oC. Do terária dávame úkryty z kôry, kameňov, alebo kokosu. Rastliny vysádzame v črepníkoch, lebo žabky rady hrabú. Zabezpečíme pravidelné rosenie. Parosničky kŕmime dážďovkami, múčnymi červami, svrčkami, sarančatami, ktoré voľne vpúšťame do terária.

Rozmnožovanie

Samičky ukladajú vajíčka na brehu. Liahnu sa po 24 hodinách. Mláďatká po metamorfóze kŕmime malým hmyzom. Pri dobrej výžive dosahujú pohlavnú dospelosť po jednom roku života.

 

Čeľaď: Ropuchovité - Bufonidae

Ropuchovité sú rozšírené skoro po celom svete s výnimkou Antarktídy, Grónska, Novej Guiney, Madagaskaru, Austrálie a Nového Zélandu. Ropuchy dorastajú do veľkosti 2 – 23 cm. Dospelé jedince žijú na zemi. Rozmnožujú sa vo vode. Najčastejšie sa v zoologických záhradách chová rod Bufo.

Nároky na chov

Ropuchy chováme v priestranných teráriách s vodnou plochou. Dno terária tvorí stále vlhký substrát z rašeliny. Ropuchy rady hrabú. Skrýše vytvárame z hrčovitých konárov, koreňov, kameňov a kôry. Teplota v teráriu sa pohybuje od 20 – 30 oC, v závislosti od druhu. Kŕmna dávka pozostáva z väčšieho hmyzu alebo červov, väčšie druhy ropúch príjmu aj mladé myši. Mnohé druhy sa dajú naučiť na dennú aktivitu, ktorá im pôvodne nie je prirodzená.

Rozmnožovanie

Všetky ropuchy sa rozmnožujú vo vode. Odchov ropúch nie je náročný. K páreniu dochádza na jar a metamorfóza prebieha v lete. Samičky niektorých druhov kladú vajíčka v šnúrach. Žubrienky sa liahnu za niekoľko dní. Mláďatká kŕmime vodným hmyzom.

  

Čeľaď: Rosničkovité - Hylidae

Rosničkovité sú rozšírené v Európe, Ázii, severnej Afrike, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Novej Guiney. Ich veľkosť sa pohybuje od 1,6 – 9 cm. Sú štíhla s dlhými nohami. Niektoré druhy majú medzi prstami plávacie blany a väčšina má na konci prstov disky. Žijú na stromoch a kríkoch. Medzi najčastejšie chované rody patria Hyla, Phyllomedusa, Tiprion, Gastrotheca a Litoria.

Nároky na chov

Rosničky sú aktívne v noci, preto je vhodná zmena ich denného režimu. Najvhodnejšie je ich chovať v akvateráriu, s množstvom epifytných rastlín, doplnených konármi. Vodnú nádrž umiestňujeme v prednej časti, pričom hĺbky vody je 10 až 15 cm. Rosničky vyhľadávajú vodu viac-menej len v rozmnožovacom období. Teplota v akvateráriu sa pohybuje od 22 až 25 oC. V zimnom období znižujeme teplotu na niekoľko týždňov na 5 až 15 oC, v závislosti od daného druhu. Rosničky kŕmime primerane veľkým hmyzom, dážďovky, holé mýšatá,  niektorým druhom môžeme podávať aj mýšatá.

Rozmnožovanie

Samičky znášajú vajíčka do vody v chumáčoch, niektoré druhy si vo vode upravujú zvláštne hrádzky. Rosnička vačnatá (Gastrotheca marsupiata) nosí vo svojom kožnom vaku až 200 oplodnených vajíčok, z ktorých sa v priebehu 2 až 3 týždňov vyvíjajú embryá. Vyliahnuté larvy samička vypúšťa do vody, kde sa dokončí ich vývoj. Podobným spôsobom sa rozmnožuje aj rosnička trpasličia (Gastrotheca pyhmaeum), len počet vajíčok je omnoho nižší (zväčša 4 až 8). Rosnička z oblasti Ekvádoru a Venezuely nosí vo vaku mláďatká počas ich celého vývoja a samičku opúšťajú už metamorfované žabky. Pre rozmnožovanie rosnice sinej (Litoria cerulea) je vhodné napodobniť obdobie sucha a dažďov. Od januára do októbra udržiavame 50 až 60 % vlhkosť vzduchu a teplotu počas dňa 30 oC a v noci 25 oC. Terárium osvetľujeme v januári a februári 12 až 14 hodín denne, od októbra 10 hodín denne. Začiatkom októbra znižujeme kŕmnu dávku. V polovici októbra prestaneme rosničku kŕmiť a do konca októbra znížime teplotu v teráriu na 15 oC. V novembri premiestnime žaby do plastových nádob, kde na dne necháme 1 cm vody. Začiatkom decembra vrátime žaby do terária, začneme výdatne rosiť, tak aby substrát bol premočený. Do terária umiestnime vodnú nádržku s hĺbkou 5 až 10 cm. Teplotu s 19 oC zvyšujeme v dvoj až štvordňových cykloch na 28 oC, rovnako denné osvetlenie zvyšujeme zo 6 na 10 hodín denne. Párenie môžeme vyprovokovať aj dažďom pri súčasnom poklese teploty a zmene tlaku vzduchu. Samce kvákajú a držia samice. Samičky znášajú vajíčka priamo do vody, ich počet v jednej znáške môže byť až 2 000. Vajíčka z jednej znášky rozdeľujeme do niekoľkých akvárií s filtrovanou vodou , pričom teplota vody je 25 až 27 oC. Žubrienky kŕmime sušenou žihľavou a krmivom pre ryby a vodné korytnačky. Metamorfóza prebieha po 28 až 38 dňoch. Mláďatá kŕmime cvrčkami, muchami. Pohlavnú dospelosť dosiahnu počas 1 roka. Túto rosničku sa podarilo rozmnožiť aj pomocou hormonálnych preparátov, pričom sa použil humánny gonadotropín LH.

 

Čeľaď: Hvízdavkovité - Leptodactylidae

Žaby tejto čeľade sú rozšírené v tropických častiach Južnej a Strednej Amerike, Austrálii a na krajnom juhu Severnej Ameriky. Sú veľké od 2 do 30 cm. Sú pestro sfarbené, napr. výrazne červené, oranžové, žlté, purpurové. Žijú vo vode, alebo na súši. Chovateľsky zaujímavé sú najmä rody Laptodactylus, Eleutherodactylus a Ceratophrys.

Nároky na chov

Podmienky na chov zástupcov tejto čeľade sa v mnohom odlišujú v závislosti od druhov.

Hvízdavky, ktoré pochádzajú z Austrálie, chováme v akvateráriu. Súš je tvorená pieskom a kamením a zaberá 1/3 plochy dna. Výška vodného stĺpca je 5 až 10 cm, teplota v akvateráriu sa pohybuje od 22 do 25 oC s miernym nočným poklesom. Tieto žaby je možné chovať aj v polosuchom teráriu s menšou vodnou plochou a v letnom období ich môžeme umiestniť do vonkajšieho terária, čo žabám pripomína zimné obdobie v ich domovine. Hvízdavky sú aktívne v noci, cez deň sa ukrývajú vo vyhrabaných jamkách v zemi. Vo vode často splývajú na hladine. Kŕmna dávka pozostáva z hmyzu, pavúkov, dážďoviek a jednodňových myší.

Rozmnožovanie

Rozmnožovanie prebieha v zimnom období, kedy sa samce hlasne ozývajú a pri párení si párik vytvára penové hniezdo, v ktorom je okolo 400 vajíčok. Toto hniezdo strážia samčeky. Pri umelom odchove je vhodné preniesť celé hniezdo s vajíčkami do akvária s hĺbkou vody 5 až 10 cm a teplotou 20 až 25 oC. Nádrž osvetľujeme a po dvoch dňoch sa liahnu žubrienky. Kŕmime ich nálevníkmi, neskôr umelým krmivom pre akvarijné rybky. Starším podávame nitenky a rozmliaždený usmrtený hmyz so žihľavou. Metamorfované žabky kŕmime drozofilmi, neskôr rôznym hmyzom.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.