Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Rabbit 3

Anestetiká

Acepromazin

Venranquil

0,25 – 1,0

im

premedikácia a sedácia

Acepromazin + ketamin

Venranquil

Narkamon

0,25 – 1,0

25 – 40

im

anestézia

Atipamezol

Antisedan

0,2

im

antagonista medetomidinu

Diazepam

Apaurin

2,5 – 5,0

im,sc

sedácia

Diazepam +    ketamin

Seduxen

Narkamon

1 – 5

20 – 40

im

anestézia

Medetomidin

Domitor

0,25

im,sc

sedácia

Medetomidin + ketamin

Domitor

Narkamon

0,5

25

im

sedácia

Propofol

Diprivan

5 – 10

iv

anestézia

Tiletamin zolazepam

Telazol

5 – 25

im

anestézia

Xylazin

Rometar

5

im

sedácia

Xylazin +        ketamin

Rometar

Narkamon

3 – 5

20 – 40

im

anestézia

Halotan

Narcotan liq.

Konc 1–2%  

inhalácia

 

Isofluran

Forane

Konc 1,5–3%

inhalácia

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.