Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Ferret 1

FRETKA

Parameter

Jednotka

Hodnota

SAMEC

Hmotnosť

kg

1 – 2

Dĺžka života

roky

5 – 8

Pohlavná dospelosť

mesiace

4 – 8

SAMICA

Hmotnosť

kg

0,5 – 1

Dĺžka života

roky

5 – 8

Pohlavná dospelosť

mesiace

4 – 8

Dĺžka gravidity

dni

41 – 42

Počet mláďat

ks

3 – 9

Počet vrhov v roku

-

2 – 3

Dĺžka kojenia

týždne

6 – 8

Parameter fyziologický

Jednotka

Hodnota

Telesná teplota

oC

37,8 – 40,0

Dychová frekvencia

f/min

30 – 45

Srdečná frekvencia

f/min

180 – 250

Celkový objem krvi

ml/kg

70 – 80

Parameter hematologický a biochemický

Jednotka

Hodnota

Hb

g/l

148-182

TC

109/l

300-900

EC

1012/l

6,8-12,2

LC

109/l

2,5-10,8

Neutrofily

%

43-84

Eo

%

0-5

Ba

%

0-2

Ly

%

12-50

Mo

%

0-7

Htk

%

42-61

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.