Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Guinea pig 1

MORČA

Parameter

Jednotka

Hodnota

SAMEC

Hmotnosť

kg

0,9 – 1,8

Dĺžka života

roky

4 – 8

Pohlavná dospelosť

mesiace

2

SAMICA

Hmotnosť

kg

0,7 – 1,0

Dĺžka života

roky

4 – 8

Pohlavná dospelosť

mesiace

1

Dĺžka gravidity

dní

59 – 72

Počet mláďat

ks

2 – 5

Počet vrhov v roku

-

4 – 5

Dĺžka kojenia

týždne

14 – 21

Parameter fyziologický

Jednotka

Hodnota

Telesná teplota

oC

37,4 – 39,5

Dychová frekvencia

f/min

70 – 150

Srdečná frekvencia

f/min

200 – 330

Celkový objem krvi

ml/kg

70

Parameter hematologický

a biochemický

Jednotka

Hodnota

Hb

g/l

110-160

TC

109/l

260 – 740

EC

1012/l

4,5 – 7,0

LC

109/l

4 – 10

Neutrofily

%

20 – 60

Eo

%

0 – 5

Ba

%

0 – 1

Ly

%

30 – 80

Mo

%

2 – 20

Htk

%

35-45

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.