Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Crocodylia

Rad: krokodíly – Crocodylia

Krokodíly sa vyskytujú v tropických a subtropických oblastiach na  všetkých kontinentoch okrem Európy. Sú to plazy prispôsobené na život vo vode. Žijú v pomaly tečúcich vodách, veľtokoch, močiaroch, jazerách a v pobrežných vodách. Vedia sa rýchlo pohybovať vo vode aj na zemi. Vďaka silným čeľustiam, veľkosti a rýchlosti sú obávanými predátormi. Ich jediným vážnym konkurentom je človek. Celé telo a končatiny majú pokryté šupinatou kožou s kostenými doštičkami. Na zem vyliezajú rozmnožovať sa, loviť korisť, vyhrievať sa na slnku a spať. Živia sa kôrovcami, mäkkýšmi a všetkými stavovcami, rybami až človekom. Sústa prehĺtajú pomerne veľké. S potravou aj kamene, ktoré im slúžia na pomletie potravy, podobne ako vtákom. Dokážu dlho hladovať. Rozmnožujú sa vajciami. Dnes je chov krokodílov rozšírený na farmách. V zoologických záhradách sú krokodíly veľmi obľúbené. Na ich chov a úspešné rozmnožovanie sú potrebné dostatočne veľké chovné zariadenia.

Rad krokodíly rozdeľujeme na čeľade aligátorovité (Alligatoridae), krokodílovité  (Crocodylidae) a gaviálovité (Gavialidae).

Najčastejšie chované druhy : aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis), kajman okuliarnatý (Caiman sclerops). Ďalej z rodu Crocodylus sa chovajú krokodíl americký (Crocodylus americanus), krokodíl nílsky (Crocodylus niloticus), krokodíl morský. Krokodíly pochádzajúce z Austrálie dorastajú do dĺžky až 8 m, preto sa chovajú v menšej miere. Z menších druhov v zajatí sa stretneme s krokodílom čelnatým. Zo zástupcov čeľade gavialovitých sa najčastejšie chová gaviál indický.

Nároky na chov

Malé druhy krokodílov chováme v akvateráriách. Vodná plocha by mala zaberať dve tretiny z celkovej plochy. Bazén musí mať v najnižšom bode odtokový otvor. Teplota vody sa pohybuje od 25 – 28 oC. Súš má v hornej časti rastliny a nad ležoviskom je umiestnené vyhrievacie teleso. Kŕmenie a manipulácia sa prevádza cez bočné dvierka, pre lepšiu manipuláciu pri čistení je vhodnejšie používať odnímateľnú prednú časť.  Veľké druhy krokodílov chováme v akvateráriách do veku troch rokov, potom ich umiestňujeme do vonkajších výbehov. Veľkosť chovného zariadenia priamo ovplyvňuje rast a zdravie krokodílov. V nedostatočne veľkom výbehu zvieratá zaostávajú v raste, deformujú sa im čeľuste, ochabuje svalstvo končatín.

Veľmi vhodným a osvedčeným chovným zariadením pre veľké druhy je kombinovanie letného so zimným zariadením. V letných mesiacoch môžu krokodíly tráviť čas vonku na slnku, čo priaznivo ovplyvňuje ich zdravotný stav a aj reprodukciu. V zimnom období môžu krokodíly preliezť do vnútorného zimného vyhrievaného zariadenia. Do veľkých letných výbehov premiestňujeme napr. dospelé aligátory severoamerické, nakoľko takmer vôbec neprijímajú v lete potravu.

Veľké druhy krokodílov môžeme chovať vo veľkých komplexoch skleníkového typu. Bazény musia mať požadované rozmery a hĺbku vody, ktorá by mala byť v najhlbších miestach minimálne 1,5 m. Súš tvorí jednu tretinu plochy zariadenia a je doplnená vyhrievacími telesami v dostatočnej výške. Tepelné zdroje slúžia na slnenie krokodílov. Voda je temperovaná teplovodným potrubím, alebo káblami zabudovanými v dne bazénov. Mimo dosahu zvierat je umiestnený odtok z každého bazénu. Expozícia krokodílov je dotváraná tropickými rastlinami, kameňmi a kmeňmi stromov.

Čistenie výbehov je náročnejšie vzhľadom na nebezpečnosť týchto zvierat. Najbezpečnejší spôsob pravidelnej asanácie výbehu je krokodíly vpustiť do vedľajšieho rezervného výbehu. Krokodíly môžu byť agresívnej aj voči sebe, preto pri kŕmení dávame pozor, aby na seba navzájom neútočili. Potravu rozhadzujeme na viacero od seba vzdialených miest. Pri spoločnom chove viacerých jedincov je najmenej rizikovým chov rovnako veľkých zvierat jedného druhu. Spoločne môžeme chovať aj jedince rôznych druhov, ale mali by byť rovnako veľké. Spájanie viacerých krokodílov do spoločnej skupiny prináša určité riziko, lebo krokodíly môžu byť agresívne nielen medzi jednotlivými druhmi, ale aj medzi jedincami v rámci jedného druhu. Nie je vhodné spoločne chovať pravé krokodíly s kajmanmi. Samostatne chováme krokodíla čelnatého, krokodíla kubánskeho, morské krokodíly a kajmany rodu Paleosuchus.

Rozmnožovanie

V zoologických záhradách sa najčastejšie rozmnožujú krokodíly nílske, americké, siamské, čelnaté a kajmany rodu CaimanPaleosuchus. Najväčšiu mieru reprodukcie krokodílov vo svete dosahujú krokodílie farmy. Rozmnožovanie krokodílova sa úspešne darí v zoologických záhradách v tropických krajinách, kde chovné a podnebné podmienky sú rovnaké ako vo voľnej prírode.

Na úspešný odchov má rozhodujúci vplyv chovné zariadenie. Malo by svojou veľkosťou a vnútorným prostredím čo najviac približovať prírode. Pre výber chovného páru je podstatné určenie pohlavia, čo nie je obtiažne. Samce sú väčšie, majú širšiu hlavu. Najspoľahlivejšie je určenie pohlavia pomocou sondy. Párenie je búrlivé, prebieha vo vode. Samec sa musí dostať pod samicu pričom vlastná kopulácia trvá 10 až 30 minút. Samica potom 15 až 60 i viac vajec zahrabe do zeme. Po znáške je potrebné vajcia premiestniť do inkubátora, do suchého substrátu rašeliny, piesku a polystyrénu .Vlhkosť substrátu je 5 až 8 %. Inkubačná teplota prvých päť týždňov je 33 oC a potom sa znižuje na 30 oC. Mláďatá prerazia vaječnú škrupinu pomocou tzv. vaječného zuba. Po vyliahnutí ostávajú ešte nejaký čas v škrupine, ktorá im slúži ako úkryt. Pri prechode do vody vydávajú hlasné zvuky a pred nepriateľom (aj ošetrovateľom) sa bránia hryzením. Manipulácia s maličkými krokodílmi si preto vyžaduje dostatočnú opatrnosť. Krokodílie mláďatká sú veľké asi 30 cm. Rýchlo rastú a za jeden rok života zdvojnásobia svoju veľkosť. Krokodíly rastú celý svoj život, ale vekom sa intenzita rastu spomaľuje.

Krokodílie mláďatá vo voľnej prírode sú najradšej v teplých plytčinách. Pri umelom odchove ich do jedného roka umiestňujeme do veľkosťou a hĺbkou primeraných bazénov. Na dno umiestňujeme ploché kamene, na ktoré krokodíly vyliezajú. Nad tieto miesta umiestňujem žiarovku, ktorá vyhreje vzduch. Teplota vody a vzduchu je 30 – 35 oC. Neskôr s postupným rastom krokodílov sa teplota znižuje na 27 oC. Každý druh jednotlivých čeľadí má naviac svoje špecifické požiadavky na chov. 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.