Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Testudina

Rad: korytnačky – Testudina

 

Korytnačky sú veľmi príťažlivé a zaujímavé, hlavne svojim pancierom, ktorý môže dorastať do dĺžky 10 cm až 2 m. V súčasnej dobe žije na zemi 220 druhov vodných a suchozemských korytnačiek. Vyskytujú sa  na všetkých svetadieloch, v miernych a tropických oblastiach, vo všetkých moriach a oceánoch. V súčasnej dobe sú chované v každej zoologickej záhrade. Patria medzi najobľúbenejšie druhy chované v zookútikoch.

 

Podrad : skrytokrky – Cryptodira

 

1. čeľaď : kajmankovité – Chelydridae

 

Do tejto čeľade patria sladkovodné korytnačky, ktoré sú rozšírené v Severnej a Južnej Amerike. Sú pomerne veľké, ich dĺžka je 45 – 70 cm a hmotnosť do 90 kg. Na veľkej hlave majú zobákovitú čeľusť, sú dravé.

Nároky na chov

Kajmanky žijú v riekach, v zajatí ich chováme v akvateráriách. Niektoré druhy dorastajú až do veľkosti 75 cm. Aj napriek značnej veľkosti kajmanky nepotrebujú veľké nádrže, ale musia mať dostatočnú hĺbku. Prechod z vody na súš zabezpečíme veľkým plochým kameňom. Súš, ktorá zaberá 1/5 celkovej plochy,  vytvárame niekoľkými oblými kameňmi. Teplota vody pre kajmanky by sa mala pohybovať od 2 do 28 oC v závislosti od jednotlivých druhov. Teplota vzduchu by mala byť podobná.

Rozmnožovanie

Samice kladú vajcia do piesku, ktoré odoberáme a potom umiestňujeme do špeciálnych inkubátorov. Mláďatá chováme v celosklenených nádobách s plytkou vodou a plochým kameňom. Kajmanky chováme jednotlivo, vzhľadom k ich neznášanlivej povahe, preto rozmnožovanie nie je časté. Všetky druhy tejto čeľade sú dravé a pre ošetrovateľov nebezpečné.

 

2. čeľaď : hlaváňovité – Platysternidae

 

Korytnačky tejto čeľade žijú v studených horských riekach a potokoch v oblasti Číny, Thajska, Indočíny, Barmy. Sú veľké, približne 20 cm. Horná časť panciera (karapax) je plochý. Majú dlhý a silný chvost a silné zahnuté čeľuste.

Spôsob a nároky chovu sú podobné ako u kajmaniek. Teplota vody by mala byť 15 – 20 oC.

 

3. čeľaď : vodnice – Emydidae

 

Vodnice obývajú sladké vody riek, rybníkov, močiare, mokrade. Sú medzi nimi aj suchozemské druhy. Dorastajú do veľkosti 11 – 80 cm. Sú rôznofarebne sfarbené s kresbami na pancieri aj tele.

Zástupcovia tejto čeľade sa vo veľkom počte chovajú v zoologických záhradách.

Najčastejšie chované rody : Emys, Chrysemys, Graptemys, Mauremys, Goeclemys, Terrapene, Clemmys, Cuora, Kachuga a Geomyda.

Nároky na chov

Spôsob chovu má mnoho odlišností vzhľadom k veľkému počtu druhov. Väčšina zástupcov žije v potokoch, v mokradiach, zavlažovacích kanáloch, veľkých vodných nádržiach. Niektoré druhy žijú v savanách a vodu vyhľadávajú len zriedka. Vodné korytnačky sa chovajú v akvateráriách, pričom pomer súše a vody 1 : 5 až 2 : 5. Vodná nádrž musí mať na dne umiestnený odtok, inak steny bazénu je vhodné vyložiť kameňmi, bridlicou, pričom vytvárame rôzne kamenné výstupky. Do vody umiestňujeme veľké kamene, ktorými tvoríme prechod z vody na súš. Vo vyšších miestach akvaterária aranžujeme popínavé rastliny. Teplota vody sa pohybuje v závislosti od druhu od 20 do 28 oC. Súčasťou akvaterária je tepelný zdroj umiestnený nad súšou, určený pre slnenie korytnačiek. V zoologických záhradách sa veľkej pozornosti návštevníkov tešia expozície veľkých skupín korytnačiek tejto čeľade. Môžu sa chovať vo veľkých skleníkoch, v ktorých sú bazény s rôznou hĺbkou a súš je vytvorená rašelinou, pieskom, kamením a množstvom tropických rastlín. Takto je možné spojiť do jednej expozície niekoľko biotopov.

Rozmnožovanie

Samce väčšiny druhov sú menšie, ako samičky, majú však na predných končatinách veľmi dlhé pazúry. Pri dvorení pohybujú prednými končatinami. Pária sa vo vode. Samičky kladú vajcia do vyhrabaných jamiek, tie potom zahrabú a miesto utlačia. Malé korytnačky odchovávame v nízkych celosklených nádržiach, pričom voda by mala presahovať karapax len niekoľko milimetrov. Teplota vzduchu je vyššia o 2 oC ako teplota vody. Teplota vody a taktiež teplota ovzdušia sú dôležité pre zdravý vývoj korytnačiek. Umiestňujeme tepelný zdroj na súši, ktorý slúži na vyhrievanie mláďat, často náchylných na prechladnutie.

 

4. čeľaď : korytnačkovité – Testudinidae

 

Sú to suchozemské korytnačky obývajúce okrem Austrálie všetky subtropické a tropické pásma. Dorastajú do veľkosti 10 – 120 cm. Pancier majú vysokooblúkový, pologuľovitý. Karapax má hnedú, olivovozelenú až žltú farbu a spodná časť panciera, plastrón je žltý, hnedý až čierny. Pancier má jednoduchý vzor.

Najčastejšie chované rody : Kinixys, Testudo, Asterochelys, Gopherus, Agrionemys, Geochelone, Chelonoidis a Megalochelys.

Nároky na chov

Takmer všetky druhy patriace do tejto čeľade, chováme v suchom alebo polosuchom teráriu, zodpovedajúcej veľkosti. Do terária umiestňujeme suchomilné rastliny, ktoré obkladáme veľkými kameňmi, aby ich korytnačky nepoškodili. Pre niektoré druhy je vhodné umiestniť malý bazén. Dno terária pokrývame hrubým pieskom alebo jemným štrkom. Substrát je nutné občas vymeniť. Niektoré druhy korytnačiek, napr. korytnačku  stepnú, korytnačku žltohnedú, korytnačku zelenkastú, môžeme umiestniť v letnom období do vonkajších voliér alebo terárií. V krátkom období počas leta môžeme do vonkajších terárií umiestniť aj niektoré tropické druhy. Teplota v teráriu by mala byť od 20 do 30oC, pričom by mali byť vytvorené miesta s maximálnou a minimálnou teplotou. Je vhodné kombinované ohrievanie vzduchu, teda pomocou infralampy, alebo žiaričov, použitím zabudovaných vyhrievacích telies. Do tejto čeľade sú zaradené aj najväčšie druhy suchozemských korytnačiek, napr. korytnačka slonia, korytnačka obrovská. Tieto druhy chováme väčšinou samostatne. V letnom období ich môžeme umiestniť aj vo vonkajších výbehoch.

Rozmnožovanie

Pri párení samec doráža na samicu a pritom vydáva silné funenie. Samičky znášajú 3 až 4 vajcia vo vápenatej škrupine, jeden a niektoré druhy aj viackrát za rok. Vajcia sú zahrabávané. Inkubácia trvá v závislosti od teploty a druhu 70 až 120 dní. V inkubátore je vhodné udržiavať konštantnú teplotu a vlhkosť. Malým korytnačkám podávame spolu s krmivom dostatok minerálnych látok a vystavujeme ich slnku.

 

5. čeľaď : karetovité – Cheloniidae

 

Morské korytnačky obývajú tropické, subtropické a mierne pásma. Ich karapax dosahuje dĺžku od 75 do 140 cm. Pancier majú nízky, končatiny veslovité. Na hlave majú štítky, ktoré im zabraňujú vtiahnuť hlavu po pancier.

Najčastejšie chované rody : Chelonia, Erettmochelys, Caretta, Lepidochelys.

Nároky na chov

Tieto druhy chováme vo veľkých vodných nádržiach – akváriách s objemom niekoľko tisíc litrov. Tieto korytnačky patria k najväčším a kareta veľká môže dosiahnuť až hmotnosť 200 kg. Ich nároky na morskú vodu nie sú veľké.

Rozmnožovanie

Korytnačky v zajatí sa nerozmnožujú, ich reprodukcia je orientovaná na zber vajec priamo na pobreží tropických morí. Reprodukčný cyklu je 1 - 3 roky. Samice znášajú 80 – 200 okrúhlych vajec. Vajcia kladú do piesku v 10 až 30 dňových intervaloch.

 

6. čeľaď : mäkkuľovité – Trionychidae

 

Vyskytujú sa v miernom až tropickom pásme Severnej Ameriky, Afriky, Ázie, Austrálie.

V čeľadi sú sladkovodné aj morské druhy. Dorastajú do veľkosti 30 – 115 cm. Pancier je plochý a je pokrytý kožou (nie štítkami). Plastrón je redukovaný a nos majú pretiahly do rypáčika.

Najčastejšie chované rody : Trionyx, Alissemys

Nároky na chov

Korytnačky chováme v akváriu, do ktorého umiestňujeme množstvo konárov vyčnievajúcich z vody. Vhodné pre chov sú aj suchozemské výbehy s bazénmi. Korytnačky patria medzi korytnačky citlivé na kvalitu vody, preto je nutné vodu filtrovať a často vymieňať. Korytnačky sú veľmi hryzavé pri manipulácii, takže si vyžadujú skúseného ošetrovateľa. Napádajú sa aj navzájom, preto mláďatá oddeľujeme od dospelých. Teplota vody v akváriu sa pohybuje od 22 do 28 oC. Teplota vzduchu je o niekoľko stupňov nižšia.

 

Podrad : skrytohlavy – Pleurodira

 

1. čeľaď : terekovité – Pelomedusidae

 

Korytnačky tejto čeľade sú vodné alebo polovodné , obývajúce tropické oblasti Afriky a Južnej Ameriky, ďalej Madagaskar, Seychely a Mauritius. Dorastajú do dĺžky 12 – 90 cm.

Najčastejšie chováme rody Pelomedusa, Pelusios a Podocnemys.

Nároky na chov

Prirodzeným prostredím týchto korytnačiek sú rieky a jazerá, kde sa vyskytujú v hojnom počte. Chovajú sa podobne ako korytnačky čeľade Emydae. Korytnačky chováme v akvateráriách, pričom vodná plocha by mala zaberať 3/5 celkovej plochy. Vhodnejšie na chov sú veľké bazény. Teplota vody by mala byť 23 až 28 oC a teplota vzduchu 25 až 30 oC.

 

2. čeľaď : matamatovité – Chelidae

 

Matamatovité sú vodne  a polovodné korytnačky, ktoré obývajú tropické a mierne pásmo Južnej Ameriky, Austrálie a Novej Guiney. Dorastajú do dĺžky 14 – 50 cm.

Chované rody : Chelus, Chelodina, Emydura

Nároky na chov

Zástupcovia tejto čeľade žijú v plytkých vodách riek. V zajatí ich chováme v akvateráriách, v ktorých pomer súše a vody je 1 : 1. Hĺbka vody by mala byť maximálne 30 až 40 cm. Teplota vody by mala byť 26 až 30 oC a teplota vzduchu 27 až 30 oC. Tieto korytnačky sú veľmi vhodné na chov v teráriách.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.