Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Guinea Pig

3. podrad : morčatá - Caviomorpha

 

Morčatá a ich príbuzní sú výhradne juhoamerickým a stredoamerickým podradom hlodavcov. Najčastejšie chovanými zástupcami sú morča divé (Cavia aperea), z ktorého pochádza morča domáce, urzon stromový (Erethizon dorsatum), kapybara močiarna (Hydrochaerus hydrochaeris), činčila vlnatá (Chinchilla laniger), nutria čierna (Myocastor coypua) a mara pampová (Dolichotis patagonum).

Nároky na chov

Zástupcovia morčatovitých obývajú veľmi rôzne biotopy a tak majú veľmi rôznorodé nároky na chov. Menšie druhy chováme v teráriách alebo vitrínach zodpovedajúcim biotopom. Mary a kapybary chováme vo voľných výbehoch s ubikáciami, aj keď marám, keďže sú odolné voči zime, stačia dobre podstlaté úkryty. Mary vedia výborne skákať, preto voľné výbehy musia byť ohradené priekopami, viac ako 2 m širokými. Kapybary a nutrie potrebujú vo vnútorných ubikáciách bazény, vodné nádrže. Naopak činčily majú radi suché prostredie a aj kúpanie robia v piesku. Stromovými druhmi sú urzoni, pochádzajúci z lesov mierneho až subarktického pásma a tropické druhy kuandu (rod : Coendou). Všetky zemné druhy vedia veľmi dobre hrabať a preto ubikácie musíme zaistiť proti podhrabaniu 80 až 120 cm hlbokými betónovými základmi. Činčily a kuandu hováme v pároch, morčatá, mary, kapybary a nutrie chováme vo väčších spoločenstvách. Množstvo jedincov v skupine závisí od veľkosti chovného zariadenia.

Kŕmenie

Tieto druhy zvierat sú bylinožravé, predkladáme im zelené časti rastlín, zeleninu, ovocie, rôzne semená, zrná, miaganý ovos, kukuricu a granulované krmivo pre bylinožravce.

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity u morčiat a már je 57 až 65 dní. U nutrií je 100 až 150 dní, aguty sú gravídne 104 až 108 dní, činčily 105 až 130 dní, urzoni 210 až 217 dní. Mláďatá sa rodia vyvinuté, osrstené a vidiace. Samice koja svoje mláďatá podľa druhov 14 dní (morčatá), 6 až 8 týždňov (nutrie), 2 mesiace (činčily) a viac ako pol roka (mary). Morčatá dospievajú v 2. mesiaci a ostatné druhy v 6. až 8. mesiaci. Veľké druhy ako kapybary a mary až v jednom roku.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.