Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Hamster - Gerbil - Mouse

2. podrad : myši - Myomorpha

1. Čeľaď : škrečkovité - Crycetidae

 

Najčastejšie sa chová škrečok zlatý (Mesocrycetus auratus), škrečok džungarský (Phodopus sungorus) a pieskomil mongolský (Meriones unguiculatus).

Nároky na chov

Škrečky chováme v teráriách alebo vo vitrínach. Pieskomily, škrečky, niektoré druhy hrabošov a pestrušky chováme v stepných až polopúštnych teráriách. Väčšinu hrabošov chováme v teráriách podobným lúčnym a lesným biotopom. Lumíka chováme vo vlhkejšom teráriu s machom. Škrečky chováme samostatne, menej často v pároch, lebo sú neznášanlivé. Hraboše môžeme chovať v skupinách. Pieskomily chováme v kolóniách alebo rodinných skupinách, v ktorých žijú podľa sociálnej štruktúry. Ondatry chováme v zariadeniach s vodnou nádržou.

Kŕmenie

Škrečky a hraboše kŕmime väčším množstvom zelenej potravy, semenami, atď. Škrečky rodu Peromyscus potrebujú okrem rastlinnej aj živočíšnu potravu, ako hmyz, mäkkýše a pod. V zajatí im podávame mleté mäso alebo tvaroh, popr. varené vajce. Ondatrám predkladáme zelené časti vodných rastlín, bezstavovce, ale aj malé hlodavce. Pieskomilom podávame semená, korienky rôznych tráv a menší podiel zeleného krmiva. Lumíky kŕmime ako hraboše, ale veľmi dôležitou súčasťou potravy sú niektoré druhy machov.

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity trvá 16 až 21 dní, u niektorých amerických a juhoázijských druhov 27 až 33 dní. Mláďatá sa rodia slepé a bez srsti a oči otvárajú až koncom druhého týždňa. Po troch týždňoch sa osamostatňujú a mnohé v tom čase pohlavne dospievajú.

2. Čeľaď : myšovité – Moridae

 

Najčastejšie chovanými zástupcami z tejto čeľade sú : myš zebrovaná (Lemniscomys barbarus), myška drobná (Micromys minutus), krysa malá (Mastomys coucha), potkanovec veľký (Cricetomys gambianus).

Nároky na chov

Väčšina týchto malých hlodavcov je aktívna za súmraku, niektoré z nich striedajú svoju aktivitu s odpočinkom niekoľkokrát za 24 hodín, niektoré druhy sú denné, napr. myši rodu Lemniscomys. V zoologických záhradách myšovité chováme v teráriách. Mnohé druhy sa zdržiavajú hlavne na zemi a niektoré na stromoch. Veľmi zaujímavou je myška drobná, ktorá vo voľnej prírode obýva rákosie a obylné polia, kde sa s ľahkosťou pohybuje, šplhá po steblách, na ktorých si stavia hniezdo. Takmer všetky myšovité vedia aj ďaleko skákať, väčšina z nich žije jednotlivo, niektoré v skupinách, ako napr. myš domáca.

Kŕmenie

Myši kŕmime semenami, zrnom, plodmi, zeleným krmivom, malými bezstavovcami.

Rozmnožovanie

Priemerná dĺžka gravidity je 20 až 25 dní. Počet mláďat sa pohybuje v jednom vrhu od troch do šiestich. Mláďatá sa rodia slepé, či otvárajú na siedmy až štrnásty deň, u niektorých druhov až na dvadsiaty deň. Osamostatňujú sa po troch týždňoch, u niektorých druhov až po 5 týždňoch a dospelými sa stávajú na 8. až 12. týždeň života.

3. Čeľaď : plchovité – Gliridae

 

Najčastejšie sa chovajú plch sivý (Glis glis) a plšík lieskový (Muscardinus avellanarius).

Nároky na chov

Plchovité sú nočné zvieratá. V zoologických záhradách sa s chovom plchov stretávame veľmi zriedkavo, keďže druhy pochádzajúce z mierneho pásma majú dlhý zimný spánok a tropické druhy sa v zajatí nechovajú. Väčšina týchto zvierat sa pohybuje v korunách stromov a kríkov, niektoré žijú v zemi. Niektoré druhy si stavajú okrúhle hniezda z rastlín, napr. plšík lieskový, ale väčšina ostatných si stavia hniezda v rôznych dutinách. Plchy žijú väčšinou v rodinách, kde sa podieľa na výchove mláďat aj samec. V zoologických záhradách sa plchy chovajú v teráriách, často v „nočných domoch“, pri manipulácii s týmito malými hlodavcami je potrebné byť veľmi opatrný, lebo sú majstrami úniku.

Kŕmenie

Plchy sú všežravce, skladba ich potravy závisí od ročného obdobia. Súčasťou potravy sú hlavne zelené časti rastlín, semená, púčiky, v letnom období sú to aj hmyz, mäkkýše, vajcia a malé vtáčatá. Na konci leta sú hlavnou potravou slnečnice, žalude, bukvice, orechy, hrušky a hrozno.

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity závisí od veľkosti druhu, u menších je to 20 až 22 dní, u väčších až 28 dní. Počet mláďat závisí od druhu a pohybuje sa od 2 do 10-tich. Mláďatá sú samostatné v 6 až 7 týždni a dospievajú na konci prvého roka.

4. Čeľaď : tarbíkovité – Dipodidae

 

Tieto maličké hlodavce majú predĺžené zadné končatiny a veľmi dlhý chvost ukončený pérovitou špičkou. V zoologických záhradách sa najčastejšie chovajú tarbík púšťový (Jaculus jaculus) a tarbík skákavý (Allactaga jaculus).

Nároky na chov

Tarbíky sú aktívne za súmraku a v noci, obývajú suché stepi, polopúšte alebo púšte. Tarbíkovité sú teplomilné zvieratá, aj keď sú voči vysokým teplotám veľmi citlivé, preto vychádzajú na zem až za súmraku, keď klesajú vysoké teploty. Tarbíky chováme v púštnom teráriu s pieskom. Zimný spánok prečkajú v búdkach alebo podzemných úkrytoch, ktoré sú z jednej strany oddelené sklom, takže návštevníci ich môžu sledovať. Tieto úkryty je nutné často čistiť a vymieňať podstielku. Vodu na pitie podávame v miskách, ktoré treba pravidelne vymieňať, lebo ich tarbíky znečistia trusom, močom a pieskom počas neustáleho intenzívneho hrabania. Výhodnejšie zvoliť napájanie pomocou sacích fliaš alebo rosením kameňov. Tarbíky sa chovajú vo väčších spoločenstvách.

Kŕmenie

Tarbíky sa živia vo voľnej prírode požieraním tráv, listov, korienkami a semenami. Môžeme im v určitom období podávať aj hmyz.

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity trvá približne 40 dní, kedy sa rodia 2 až 3 mláďatá. Tropické druhy majú 2 až 3 vrhy za rok a druhy mierneho pásma len 1 krát ročne. Pohlavnú dospelosť dosahujú v druhom roku života.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.