Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Rabbit

 

 

Rad: dvojitozubce – Lagomorpha  

Najčastejšie sa chovajú králik divý (Oryctolagus cuniculus), zajac polárny (Lepus arctycus).

Nároky na chov

Chov zajacov je problematický z pohľadu expozičných účelov. Zajace sú plaché zvieratá, preto je najvhodnejšie veľké, priestranné, chovné zariadenie, ktoré je nutné zabezpečiť proti podhrabaniu 60 cm hlbokými základmi. Vo výbehoch musí byť dostatočné množstvo úkrytov. Zajace sú citlivé na vlhko a chlad, ale neznášajú ani veľmi veľké teplo a prievan.  V letných mesiacoch musíme určitú časť výbehov zatieniť. Spôsob chovu, ktorý je využívaný u domácich králikov, nie je vhodný pre chov zajacov v zoologických záhradách, nakoľko sú zajace ľakavé a pri najmenšom vyrušení narážajú do pletiva, čo vedie často k ich usmrteniu. Vhodné je chovať zajace v dvoch navzájom prepojených výbehoch. Úprava a čistenie výbehov sa robí striedavo, vždy bez prítomnosti zvierat. Väčšina druhov zajacov žije samostatne alebo v pároch. Inak sú dosť neznášanlivé. Napríklad zajace polárne môžeme chovať v spoločenstve.

Kŕmenie

V letnom období podávame zelené krmivo, výhonky, púčiky, v jesennom a zimnom období suché rastliny, kôru stromov a korene, huby a semená. V zajatí kŕmime trávou, lucernou, olistenými vetvami, lúčnym a lucernovým senom, miaganým ovsom alebo ovsenými vločkami, zeleninou, ovocím, tvrdým chlebom, granulovaným krmivom pre bylinožravce. Zajace sú náročné na príjem pitnej vody.

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity u králika divého je 28 až 31 dní. Priemerná dĺžka gravidity zajacov je 32 až 38 dní. Mláďatá sa rodia osrstené a vidiace. Samica zajaca kojí mláďatá 14 až 21 dní a králiky 20 až 25 dní. Pohlavne dospievajú zajace vo veku 5 až 7 mesiacov a králiky vo veku 120 až 150 dní.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.