Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Neprežúvavce

Podrad: Neprežúvavce (Nonruminantia)

1.      čeľaď: Sviňovité (Suidae)

Prví zástupcovia tejto čelade sa objavili už v oligocéne až miocéne (približne 35 – 20 milión rokov) na území Euroázie a Afriky. Majú mohutné telo kryté riedkou a tuhou srsťou, krátke nohy a pretiahlu hlavu s pohyblivým rypákom a dlhé, neustále dorastajúce špiciaky (vrchné a spodné očné zuby). Sú skôr všežravé ako rastlinožravé. Ich jednoduchý žalúdok sa skladá z predžalúdkovej a žlaznatej časti. Žijú v skupinách (samica s mláďatami). Samce sa pripájajú k skupine len v období rozmnožovania. Sú to jediné kopytníky, ktoré majú viac ako jedno alebo dve mláďatá. U babyrusy sa pravidelne vyskytujú dvojičky. Na orientáciu používajú hmat, čuch a sluch. Mnohé spôsobujú veľké škody v poľnohospodárstve a preto sú niektoré druhy a poddruhy ohrozené neustálym lovom.

Babyrusa celebeská (Babyrousa babyrussa)

Výška: 80 – 110 cm

Hmotnosť: 40 – 100 kg

Gravidita: 160 dní

Výskyt: Celebes a okolité ostrovy (Talibu, Buru, Muna a iné)

Habitat: dažďové lesy

Sociabilita: samotár/skupina

Status: zraniteľný

 

Diviak bradavičnatý (Phacochoerus aethiopicus)

Výška: 0,9 – 1,5 m

Hmotnosť: 50 – 150 kg

Gravidita: 171 – 175 dní

Výskyt: severná Keňa, Somálsko a južná Etiópia

Habitat: savany a krovinaté územia

Sociabilita: skupina

Status: miestami bežný

 

 

Diviak štetkatý (Potamochoerus porcus)

Výška: 1 – 1,5 m

Hmotnosť: 50 – 130 kg

Gravidita: 120 – 121 dní

Výskyt: rovníková Afrika – Senegal až Kongo

Habitat: vlhké lesy od morského pobrežia až po vysokohorské polohy

Sociabilita: skupina

Status: miestami bežný

 

Diviak pralesný (Hylochoreus meinertzhageni)

Výška: 1,3 – 2,1 m

Hmotnosť: 130 – 275 kg

Gravidita: 125 dní

Výskyt: rovníková Afrika

Habitat: od nižších dažďových lesov a bažinatých oblastí až po horské polohy

Sociabilita: skupina

Status: ohrozený

 

Diviak lesný  (Sus scrofa)

Výška: 0,9 – 1,8 m

Hmotnosť: 50 – 350 kg

Gravidita: 100 – 140 dní

Výskyt: Euroázia a časť severnej Afriky

Habitat: od stepi po rákosové bažiny a tropické lesy

Sociabilita: samotár/skupina

Status: miestami bežný

 

2.      čeľaď: Pekarovité – (Dicotylidae)

Pekari pásavý (Pecari tajacu)

Výška: 0,8 – 1 m

Hmotnosť: 15 – 25 kg

Gravidita: 142 –  148 dní

Výskyt: juh USA a severná Argentína

Habitat: od suchých púštnych stanovíšť po vlhké tropické lesy

Sociabilita: skupina

Status: miestami bežný

 

3.      čeľaď: Hrochovité (Hippopotamidae)

Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)

Výška: 2,8 – 3,5 (5) m

Hmotnosť: 1 – 3,2 (4,5) t

Gravidita: 227  – 240 dní

Výskyt: juh od Sahary až po povodie Nílu

Habitat: hlboké vodné plochy

Sociabilita: samotár/skupina

Status: bežný

Hrošík pralesný (Hexaprotodon liberiensis)

Výška: 1,5 – 1,75 m

Hmotnosť: 160 – 270 kg

Gravidita: 192 – 210 dní

Výskyt: rovníková Afrika – Sierra Leone až Nigéria

Habitat: prales

Sociabilita: samotár

Status: zraniteľný

 

 

 

Podrad: Ťavy (Tylopoda)

1.      čeľaď: Ťavovité (Camelidae)

Ťava dvojhrbá (Camelus ferus)

Dĺžka: 2,5 – 3 m

Hmotnosť: 450 – 690 kg

Gravidita: 390 – 410 dní

Výskyt: stredná Ázia a Mongolsko

Habitat: púšť

Sociabilita: skupina

Status: ohrozený

 

Ťava jednohrbá (Camelus dromedarius)

Dĺžka: 2,2 – 3,4 m

Hmotnosť: 450 – 550 kg

Gravidita: 13 mesiacov

Výskyt: yápadná Sahara a Arabský poloostrov

Habitat: púšť

Sociabilita: skupina

Status: bežný

 

Lama huanako (Lama guanicoe)

Dĺžka: 0,9 – 2,1 m

Hmotnosť: 96 – 130 kg

Gravidita: 342 – 368 dní

Výskyt: juh Peru a východná Argentína

Habitat: bezlesé trávnaté až polopúštne pláne

Sociabilita: skupina

Status: zraniteľný

 

Lama vikuňa (Vicugna vicugna)

Dĺžka: 1,5 – 1,6 m

Hmotnosť: 40 – 55 kg

Gravidita: 330 – 350 dní

Výskyt: juh Peru, sever Čile, západ Bolívie a severozápad Argentíny

Habitat: vysokohorské náhorné roviny

Sociabilita: skupina

Status: ohrozený

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.