Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Prežúvavce 4

Antilopa nilgau (Boselaphus tragocamelus)

Dĺžka: 1,8 – 2,1 m

Hmotnosť: 200 – 300 kg

Gravidita: 243 – 247 dní

Výskyt: India, východný Pakistán, Nepál

Habitat: svetlé lesy a otvorené trávnaté pláňach

Sociabilita: skupina

Status: menej ohrozený 

Antilopa štvorrohá (Tetracerus quadricornis)

Dĺžka: 0,8 – 1,3 m

Hmotnosť: 15 – 25 kg

Gravidita: 183 – 240 dní

Výskyt: India, Nepál

Habitat: riedke lesy a lesostepy

Sociabilita: samotár

Status: zraniteľný 

Antilopa losia (Taurotragus oryx)

Dĺžka: 2 – 3,5 m

Hmotnosť: 300 – 950 kg

Gravidita: 250 – 277 dní

Výskyt: južná a východná Afrika

Habitat: riedke lesy a savany

Sociabilita: rôzna

Status: menej ohrozený

Antilopa bongo (Tragelaphus eurycerus)

Dĺžka: 1,7 – 2,5 m

Hmotnosť: 180 – 400 kg

Gravidita: 282 – 287 dní

Výskyt: rovníková Afrika po Keňu

Habitat: lesy

Sociabilita: samotár/skupina

Status: menej ohrozený 

Kudu veľký (Tragelaphus strepsiceros)

Dĺžka: 1,8 – 2,4 m

Hmotnosť: 120 – 320 kg

Gravidita: 210 – 270 dní

Výskyt: východná a južná Afrika

Habitat: krovinaté savany

Sociabilita: skupina

Status: menej ohrozený 

Nyala nížinná (Tragelaphus angasii)

Dĺžka: 1,3 – 2 m

Hmotnosť: 60 – 140 kg

Gravidita: 220 dní

Výskyt: juhovýchodná Afrika

Habitat: hustý buš a savany

Sociabilita: skupina

Status: menej ohrozený 

Anoa horský (Bubalus guarlesi)

Dĺžka: 1,5 m

Hmotnosť: 150 – 200 kg

Gravidita: ?

Výskyt: ostrovy Sulawesi a Buton

Habitat: pralesy

Sociabilita: samotár/pár

Status: ohrozený 

Kudu močiarny (Tragelaphus spekei)

Dĺžka: 1,1 – 1,7 m

Hmotnosť: 40 – 130 kg

Gravidita: 225 – 247 dní

Výskyt: západná a stredná Afrika

Habitat: bažiny

Sociabilita: rôzna

Status: menej ohrozený 

Kudu krovinný (Tragelaphus scriptus)

Dĺžka: 1,1 – 1,5 m

Hmotnosť: 25 – 80 kg

Gravidita: 178 – 182 dní

Výskyt: západná, východná a južná Afrika

Habitat: hustý buš a menšie lesy

Sociabilita: samotár

Status: menej ohrozený

Byvol vodný (Bubalus bubalis)

Dĺžka: 2,4 – 3 m

Hmotnosť: do 1200 kg

Gravidita: 300 – 340 dní

Výskyt: južná Ázia

Habitat: bažiny

Sociabilita: skupina

Status: ohrozený 

 

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.