Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Elephants

Rad: chobotnáče – Proboscidea

 

Slony sú najväčšie suchozemské cicavce, vyznačujú sa mohutným telom, veľkými ušnými lalokmi, širokou hlavou s dlhým chobotom. Obývajú savany a lesy. Africké pralesné slony a ázijské slony obývajú dažďové pralesy. Slony patria k dlhovekým zvieratám, dožívajú sa približne 60 rokov a rastú takmer celý život. Najčastejšie chovanými zástupcami v zoologických záhradách sú slon africký (Loxodonta africana) a slon ázijský (Elephas maximus).

Nároky na chov

Slony sú aktívne cez deň a za súmraku. Vzhľadom k svojej veľkosti a špecifickým nárokom vyžadujú pre chov zvláštne zariadenia. V zoologických záhradách sa slony chovajú v pavilónoch. Ich chov je možný s inými veľkými cicavcami, napr. nosorožcami a hrochmi. Slony sú náchylné na vlhký chlad a prievan, majú radi teplo a vyžadujú chovnú teplotu 20 až 22 oC. Novodovezené a mladé zvieratá musíme spočiatku chovať pri teplote 24 oC. Slony patria k dobre aklimatizovateľným druhom, takže je možné na kratšiu dobu ich púšťať do vonkajších výbehov i pri teplotách do -10 oC. V letných mesiacoch, počas veľkých horúčav, ktoré slony ťažko znášajú, musíme vo výbehoch zaistiť čiastočné zatienenie, alebo ochladzovanie – sprchovanie. Súčasťou vonkajšieho a vnútorného výbehu je bazén. Voda je neodmysliteľnou súčasťou každodennej hygieny slona. Ak je koža suchá a nedostatočne ošetrená kefou, dochádza k jej silnému zrohovateniu a na mnohých miestach k popraskaniu. U slonov je veľmi dôležité ošetrovanie nôh a to nášľapovej plochy aj nechtov. Pravidelnou starostlivosťou o končatiny, odstraňovaním prebytočnej kože a rohoviny sa umožňuje správna funkcia mazových žliaz, ktoré sú dôležité pri prirodzenej starostlivosti o chodidlá. Nechty je potrebné obrusovať tak, aby predná hrana nespôsobovala problémy pri chôdzi. Chovné zariadenie slonov je oddelené od návštevníkov suchou priekopou so stenou. Veľkosť priekopy je v rôznych zoologických záhradách rôzna, ale v zásade musí byť prispôsobená anatomickým pomerom slonov (ak slon je stiesnený a nemôže dýchať bránicou a medzirebrovými svalmi, zadusí sa). Hĺbka priekopy býva 150 cm, v niektorých zoologických záhradách je len 40 cm. Podlaha výbehov má mať tvrdé plochy (betónové) a mäkké plochy s hlbšou vrstvou piesku, ktorá slúži na váľanie sa slonov. Piesok nesmie obsahovať žiadne kamene. Slony potrebujú mať vo výbehu aj miesto, napr. stĺp alebo múr, ktorý im slúži na otieranie sa. Vo vnútorných ubikáciách, pokiaľ slony nie sú pod dozorom, musia byť vždy uviazané. Reťaze v mieste dotyku s nohou musia byť podložené mäkkým materiálom. Slony uväzujeme vždy krížom za jednu prednú a jednu zadnú končatinu, ktoré počas dňa striedame. Súčasťou chovu slonov je ich drezúra, vďaka ktorej sú ovládateľné a výcvik im spestrí denný program. Po dlhoročnom výcviku si vie slon zapamätať 20 až 30 povelov. Každý ošetrovateľ slonov musí spĺňať nielen teoretické a praktické odborné vedomosti a zručnosti, ale musí spĺňať aj niektoré povahové vlastnosti, ako napr. vyrovnanosť, vytrvalosť a rozvahu.

Kŕmenie

V zajatí slony kŕmime rastlinnou potravou, pričom striedame lucernu s trávou. V zimnom období podávame kvalitné seno s prídavkom kvalitnej kŕmnej slamy. Ďalšou súčasťou kŕmnej dávky sú zelenina, zemiaky, ovocie, miaganý ovos, obilné šroty, granulované krmivo pre bylinožravce. Môžeme podávať bochníky starého chleba, olistené vetvy v čo najväčšom množstve. Vetvy musia mať priemer 8 až 10 cm. Počas prechodu zo zimnej na letnú kŕmnu dávku musíme meniť krmivo postupne, aby sme predišli tráviacim poruchám, kolikám a podobne. Pitný režim slonov kladie veľké nároky na spotrebu vody. Slony kŕmime 3 krát a napájame 2 krát denne.

Rozmnožovanie

Každé novonarodené slonie mláďa je v zoologickej záhrade sviatkom. Gravidita slonov trvá 20 až 22 mesiacov. Samica rodí väčšinou jedno mláďa, výnimkou sú dvojčatá. Príznaky gravidity sú veľmi málo zreteľné, ťažko spozorovateľné a dokonca ani pred pôrodom sa chovanie sloníc nijako výrazne nemení. Mláďatá sa rodia čiastočne osrstené. Farba srsti ázijského slona je hnedohrdzavá a slona afrického čiernohnedá. Samice koja mláďatá 8 až 10 mesiacov, vo výnimočných prípadoch až 2 roky. Mláďatá slonov v 4 až 5 mesiaci začínajú prijímať pevnú potravu a od 6 mesiaca už pravidelne sa sami kŕmia. Pohlavná dospelosť u samíc je v 7 až 8 roku a u samcov v 8 až 9 roku. Samica rodí raz za 3 až 4 roky, v zajatí sú to maximálne štyri mláďatá za život.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.