Clinic of Birds and Exotic Animals

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Monotremes

Podtrieda: vajcorodé – Prototheria

 

Rad: vtákozobce - Monotremata

 

Najčastejšie chovanými zástupcami sú ježura austrálska (Echidna aculeata), paježura Bruijnova (Zaglossus bruijni) a vtákopysk divný (Ornithorhynchus anatinus).

 

1. Čeľaď : ježurovité – Tachyglossidae

 

Najčastejšie sa chová ježura krátkonosá, austrálska (Tachyglossus aculeatus) a paježura Bruijnova (Zaglossus bruijni).

Nároky na chov

Ježurovité potrebujú relatívne veľký priestor, približne 5 m2 na jeden kus. Vo voľnej prírode sú aktívne cez deň aj v noci, v zajatí sa pohybujú v noci, čo je následkom vysokých teplôt v ubikáciách a prítomnosťou návštevníkou. Ježura je plaché zviera, veľmi vnímavé na náhle zvuky a pohyby. Chováme ju za sklom (zvukotesne) a doporučuje sa jednostranné zatemnenie skla tak, aby zvieratá neboli návštevníkmi vyrušované. Podlaha v ubikáciách by mala byť prikrytá vhodným substrátom, ktorý je vhodný na hrabanie a priaznivo pôsobí na chodidlovú časť nôh. Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť 80 %.

Kŕmenie

Vo voľnej prírode sa ježura živí mravcami a termitmi. V zajatí ju kŕmime zmesou z mlieka, vajec, mletého mäsa, alebo podávame ovocnú kašu s minerálnymi látkami. Na spestrenie podávame múčne červy.

Rozmnožovanie

Ježura austrálska sa v zajatí rozmnožuje zriedkavo.

 

2. Čeľaď : vtákopyskovité – Ornithorhynchidae

 

Jediným zástupcom tejto čeľade je vtákopysk podivný (Ornithorhynchus anatinus).

Nároky na chov

Vtákopysk sa najčastejšie chová v austrálskych zoologických záhradách. Jeho chov je náročný, ubikácia musí mať vodnú nádrž a breh s norami. Teplota vody nesmie klesnúť pod 16 oC. Vtákopysk prijíma potravu aj kalí vo vode, preto je nutné každodenné dôkladné čistenie vodnej nádrže. Každá nora musí mať zariadenie na otieranie vody zo srsti vtákopyskov. Každý deň je nutné nory vystielať kvalitným senom. Vo vode v blízkosti hladiny by malo byť niekoľko odpočívadiel, na ktorých vtákopysky žuvajú potravu a čistia si srsť. Každý jednotlivec potrebuje zvlášť noru len pre seba.

Kŕmenie

Vo voľnej prírode vtákopysky chytajú kôrovce, mäkkýše, larvy hmyzu, obrúčkavce, niekedy žaby a žubrienky. Do tráviacej sústavy sa dostávajú aj malé kamienky, ktoré sú pravdepodobne potrebné pri trávení. V zajatí vtákopyskom podávame dážďovky, sladkovodné krevety, vajce a hmyz. Potravu predkladáme do vody. Denná kŕmna dávka obsahuje 0,5 kg dážďoviek, 0,25 kg kreviet, 2 vajcia, hrsť švábov, poprípade 2 ks žiab.

Rozmnožovanie

Rozmnožovanie v zajatí je veľmi vzácne, inak samica znáša 1 až 3 vajcia, na 14. až 16. deň po párení. Inkubácia vajec trvá 10 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo po 17 týždňoch a dospelosť dosahujú po 1 roku.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.